Mobius 5-Bay RAID
Mobius 5-Bay RAID

Hardware RAID with USB3, FW800, eSATA

Mobius 5-Bay Thunderbolt
Mobius 5-Bay Thunderbolt

5-Bay Non-RAID with Thunderbolt 2

Mobius Pro 2-Bay
Mobius Pro 2-Bay

2-Bay RAID with USB-C